Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja o udzieleniu wsparcia

28 czerwca 2019

Informacja o udzieleniu wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji pn. Podróż studyjna na Pomorze pt. ,,Zobacz, poznaj, znajdź swoje zadanie w rewitalizacji.”

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego