Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Deklaracja przystąpienia do inwestycji dotyczącej budowy instalacji OZE na terenie miasta Sejny w ramach Funduszy Europejskich

31 lipca 2019

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie do złożenia uzupełnionej deklaracji do Urzędu Miasta w Sejnach, pok. nr 12 lub 17. Wypełnione deklaracje z załączoną kopią mapy zasadniczej lub inną pokazującą budynki na terenie działki z zaznaczeniem osi geograficznej północ-południe należy składać w terminie od 1 sierpnia 2019r. do 9 września 2019r. Warunkiem realizacji projektu będzie otrzymanie dofinansowania. Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego