Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Obrady X Sesji Rady Miasta Sejny

21 sierpnia 2019

Posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Sportu i Kultury Rady Miasta w Sejnach.

Posiedzenie Komisji Planu, Budżetu i Finansów.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu i Ochrony Środowiska Rady Miasta Sejny.

Szczegóły w załączeniu.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego