Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Wyniki I etapu naboru uczestników projektu pn.: „pierwszy żłobek w sejnach”

23 sierpnia 2019

w załączeniu protokół z posiedzenia komisji oraz lista beneficjentów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach projektu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego