Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

3 września 2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sejny na lata 2018-2021 z perspektywą  na lata 2022-2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego