Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Piknik ludowy

19 września 2019

Pieśni tradycyjne, ludowe przyśpiewki opowieści o dawnych obrzędach charakterystycznych dla naszego regionu. To wszystko będzie można usłyszeć na zorganizowanym przez nas ludowym pikniku. W programie występ zespołu wokalnego „Nachodne”, który zaprezentuje się w nowo zakupionych strojach dzięki realizacji projektu „Sejny na Ludowo” dofinansowanego ze środków  Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2019” a także poczęstunek dla przybyłych gości.
Zapraszamy wszystkich do Ogrodu Społecznościowego przy Ośrodku Kultury w Sejnach. W razie niepogody piknik odbędzie się w budynku OK.

Piknik ludowy odbędzie się w ramach projektu „Sejny na ludowo” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2019”.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego