Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

informacja o wyniku wyboru na nadzór inwestorski

30 września 2019

Miasto Sejny informuje, że w prowadzonym postępowaniu na wykonanie nadzoru inwestorskiego przy planowanej inwestycji przebudowy drogi gminnej nr 102123B ul. Wojska Polskiego w Sejnach wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę.

Szczegóły w załączeniu


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego