Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja burmistrza miasta Sejny

7 października 2019

Miasto Sejny informuje, że w związku z przebudową drogi gminnej nr 102123B ul. Wojska Polskiego w Sejnach, na odcinku od ul. Zawadzkiego do ul. 1 Maja, od dnia 08.10.2019r nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Od tego dnia obowiązywała będzie tymczasowa zmiana organizacji ruchu. Komplet oznakowania i zabezpieczenia będzie przesuwany w miarę postępu robót. Wyłączenie jezdni z ruchu obowiązuje podczas dnia w czasie wykonywania robót bitumicznych. Przewidywany termin zakończenia robót: 20 listopad 2019r.

osoba do kontaktów:                                                           

Dorota Leończyk      

Tel.: 87/ 516 20 73 wew. 48 

w godzinach pracy zamawiającego 07:00 – 15:00


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego