Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie informacyjne

14 października 2019

W związku z ogłoszeniem naborów Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie informacyjno – szkoleniowe w dniu 17 października 2019 roku w siedzibie biura Stowarzyszenia w Suwałkach ul. Kościuszki 71.

Szkolenie z funduszy EFRR godzina  10 .00

Szkolenie z funduszu PROW godzina 13:00


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego