Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na film

4 listopada 2019

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

zaprasza na bezpłatną projekcję filmu pt.: Zabawa, zabawa…i po zabawie”

dn. 05 listopada 2019 r. o godzinie 17.00 w Ośrodku Kultury w Sejnach. Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego