Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Dyżur przewodniczącej Rady Miasta Sejny

5 listopada 2019

Przewodnicząca Rady Miasta Sejny Pani Jolanta Beata Bagińska pełnić będzie dyżur w dniu 6 listopada 2019r. od godz.: 15:50 do 16:50 w sali narad Urzędu Miasta.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego