Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie nadzoru inwestorskiego „Przebudowa i remont części budynku Ratusza”

12 listopada 2019

Burmistrz Miasta Sejny zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej przy planowanej inwestycji „Przebudowa i remont części budynku Ratusza” została wybrana najkorzystniejsza oferta.

Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego