Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego przez szkołę podstawową w Sejnach

21 listopada 2019

Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych przez okres od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Szczegóły po kliknięciu w link poniżej
http://www.spsejny.szkolnybip.pl/p,19,przetarg-zakup-i-dostawa-artykulow-zywnosciowych


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego