Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Obrady XIII sesji Rady Miasta Sejny

21 listopada 2019

Obrady XIII Sesji RM odbędą się w dniu 27 listopada 2019 r. o godz.: 12:00. Posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Sportu i Kultury – godz.: 7:30. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu i Ochrony Środowiska – godz.: 9:00. Posiedzenie Komisji Planu, Budżetu i Finansów – godz.: 10:00. Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego