Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego dla Miasta Sejny

11 grudnia 2019

Miasto Sejny otrzymało dotację z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 10 000 zł na sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach. Umowa w sprawie dotacji pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Sejny została podpisana 29 listopada 2019 r. Dotacja została przeznaczona na zakup umundurowania koszarowego, motopompy pływającej, zestawu prądownic i rozdzielacza.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego