Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do składania ofert – ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne.

7 stycznia 2020

Miasto Sejny zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Sejnach na rok 2020:

– udzielanie konsultacji psychologicznych,

– udzielanie konsultacji dla osób uzależnionych,

– motywowanie do podjęcia leczenia,

– udzielanie konsultacji dla osób współuzależnionych,

– sporządzanie opinii specjalistycznych w zakresie uzależnień,

– udzielanie indywidualnej pomocy i porad prawnych

Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego