Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja o obradach nadzwyczajnej XV Sesji Rady Miasta Sejny w dniu 13 stycznia 2020 roku.

8 stycznia 2020

Obrady nadzwyczajnej XV Sesji Rady Miasta Sejny w dniu 13 stycznia 2020 roku o godzinie 10:00.

Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego