Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż w marcu 2020 roku rusza giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi Platforma Żywnościowa.

10 lutego 2020

W załączeniu pismo KOWR z dnia 29.01.2020 r. oraz ulotka informacyjna.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego