Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

6 marca 2020

Miasto Sejny poszukuje osoby lub osób do wykonywania nadzoru inwestorskiego przy planowanej inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 27,38 kWp na dachu Szkoły Podstawowej im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach.

Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego