Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zawieszone dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym PRZY UL. wILEŃSKIEJ 10

12 marca 2020

Od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r. zawieszone są konsultacje indywidualne, grupy wsparcia i dyżury specjalistów oraz członków MKRPA.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego