Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Dyżur członków miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

31 marca 2020

W każdą środę w godzinach 16.00 – 18.00 w Punkcie Konsultacyjnym dyżury telefoniczne odbywają członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach. Nr telefonu: 87 666 60 25


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego