Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Modernizacja Ośrodka Kultury w Sejnach

18 maja 2020

Ośrodek Kultury w Sejnach podpisał dziś umowę na realizację projektu „Modernizacja Ośrodka Kultury w Sejnach” w ramach Programu „Infrastruktura domów kultury” finansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Budżet sejneńskiego projektu wynosi 120 500,00 zł, w tym 95 000,00 zł to przyznana dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach realizacji zadania zaplanowane jest wykonanie kompletnej DOKUMENTACJI technicznej dla modernizacji i rozbudowy budynku Ośrodka Kultury w Sejnach:
– architektonicznej
– budowlanej
– wykończenia (aranżacji) wnętrz
– sanitarnej
– wentylacyjnej
– elektrycznej
– telekomunikacyjnej
–  ppoż
– pozostałych branżowych, specyfikacji i kosztorysów.

Oznacza to, że po zaplanowanej na ten rok termomodernizacji budynku OK, będziemy posiadali pełną dokumentację aby starać się o środki na dalsze remonty budynku OK: w pierwszej kolejności wnętrz obecnego budynku oraz następnie rozbudowy o nowe skrzydło od strony południowej, w kierunku parkingu.

Budynek ośrodka zaprojektowany w latach 60-tych a wykonany i oddany do użytku w latach 70-tych XX wieku po raz pierwszy od tamtej pory przejdzie gruntowny remont i modernizację.

Termomodernizacja realizowana w 2020 roku, obejmie głównie budynek OK od zewnątrz:
– ocieplenie
– elewację
– wentylację
– wymianę okien, rynien i parapetów
– zagospodarowanie terenu
– wejście dla osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami.
Ze struktur wewnątrz budynku podczas planowanych prac wymienione zostaną jedynie:
– oprawy oświetleniowe
– instalacja c.o.

Dlatego w ramach dotowanego przez MKiDN projektu jest już przygotowywana dokumentacja na dalsze prace modernizacyjne, które umożliwią spełnienie wymogów współczesnych norm dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciw pożarowej oraz pozwolą na dalszy rozwój wielopłaszczyznowej działalności ośrodka. W 2019 r. do przeprowadzenia pilnej modernizacji, pod groźbą wyłączenia budynku z użytku wezwała straż pożarna.

Realizacja projektu znacząco zwiększy estetykę i funkcjonalność obiektu oraz jego potencjał w prowadzeniu działalności kulturalnej na miarę XXI wieku.

 „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego