Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie Starosty Sejneńskiego na spotkanie w sprawie omówienia warunków podłączenia gazu dla odbiorców indywidualnych w Sejnach.

3 czerwca 2020

Starosta Sejneński zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta Sejny, w szczególności ulicy Strażackiej na spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, które obędzie się w dniu 05 czerwca 2020 r. (piątek) o godzinie 16.00 w sali kinowej Ośrodka Kultury w Sejnach, ul. 1 Maja 17. Głównym tematem spotkania będzie omówienie warunków podłączenia gazu dla odbiorców indywidualnych w Sejnach.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego