Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja dla sprzedawców napojów alkoholowych

16 czerwca 2020

Szanowni sprzedawcy, właściciele sklepów!

W swojej pracy spotykacie Państwo nastolatków, którzy chcieliby kupić w Waszym sklepie, kawiarni lub pubie napoje alkoholowe, mimo iż jest to zabronione przez prawo. Rozumiemy, że jest to dla was trudna sytuacja i odmawiając sprzedaży alkoholu nieletnim, możecie czuć się trochę niepewnie, ale wasza zdecydowana postawa  jest niezwykle ważna.

Dlaczego?

Alkohol stwarza poważne problemy i zagraża młodym ludziom, zwiększa ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych sytuacji: wypadków drogowych, utonięć, konfliktów z prawem, niechcianych kontaktów seksualnych. Alkohol zwiększa również prawdopodobieństwo, że młody człowiek stanie się ofiarą lub sprawcą przestępstwa.

Alkohol jest przyczyną co czwartego zgonu młodego Europejczyka  w wieku 15-29 lat!!!

Rozumowanie wielu dorosłych opiera się na fałszywych przesłankach:

„Jak nie kupi u mnie, to kupi u konkurencji”,

 „Jedno piwo nie zaszkodzi”,

„To nie jest moje dziecko, moje nie pije alkoholu i jest bezpieczne”,

„Na pewno nic się nie stanie”.

Takie opinie stają w rażącej sprzeczności z faktami, o których słyszymy w mediach i których jesteśmy świadkami w najbliższym otoczeniu. Dlatego zwracamy się z prośbą i apelem do Państwa – nie tylko jako sprzedawców alkoholu, ale również jako rodziców oraz dojrzałych i odpowiedzialnych dorosłych:

Nie sprzedawajcie piwa ani żadnych innych napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia!

W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy!

Kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

W miesiącach letnich 2020 r. Burmistrz Miasta Sejny rozpocznie kontrole działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie prawidłowości składanych corocznie oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.  Na podstawie danych zawartych w oświadczeniu, wyliczana jest opłata roczna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Celem kontroli jest ustalenie, czy dane zawarte w oświadczeniu odzwierciedlają faktyczną wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów w danym punkcie i w roku, którego dotyczy oświadczenie. Kontrole przeprowadzane będą po wcześniejszym zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli dotyczącej konkretnego punktu sprzedaży.

W razie wykrycia nieprawdziwych danych w oświadczeniu, przedsiębiorca utraci zezwolenie i możliwość ubiegania się o kolejne przez okres trzech lat od dnia wydania decyzji cofającej zezwolenie. Cofnięcie zezwolenia dotyczyć będzie każdego przedsiębiorcy, który podawał nieprawdziwe dane w oświadczeniu (kwoty zawyżone lub zaniżone), niezależnie czy było to celowe działanie, czy nieumyślne.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego