Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

BEZPŁATNY DYŻUR RADCY PRAWNEGO

3 sierpnia 2020

W dniu dzisiejszym (tj. 03.08.2020 r.) w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Wileńskiej 10 w godzinach 15.00 – 17.00 bezpłatny dyżur pełnić będzie Radca Prawny – Barbara Lutyńska.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego