Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

KONSULTACJE SUIKZP 2019-2020

1 września 2020

Szanowni Państwo!

W związku z aktualizacją Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w Sejnach Burmistrz Miasta Sejny zaprasza do składania wniosków w ramach konsultacji społecznych.

W okresie od 27 sierpnia do 22 września 2020, konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

Dnia 16 października 2020 r. odbędzie się spotkanie otwarte dla mieszkańców w związku z aktualizacją Studium. Godzina i miejsce spotkania zostaną podane w późniejszym terminie.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby i instytucje zainteresowane do składania wniosków i uczestniczenia w konsultacjach społecznych.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego