Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

1 października 2020

Miasto Sejny poszukuje osoby lub osób do wykonywania nadzoru inwestorskiego przy planowanej inwestycji polegającej na uzbrojeniu terenu przeznaczonego pod tereny inwestycyjne przy ulicy Powstańców Sejneńskich w Sejnach Inwestycja współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego