Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie oferty realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. 145 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej – otwarcie „Wirtualnego muzeum” ze zbiorów izby pamięci strażackiej

22 października 2020


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego