Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Punkt konsultacyjny- dyżury telefoniczne

2 listopada 2020

Do końca listopada 2020 r. specjaliści zatrudnieni w Punkcie Konsultacyjnym w Sejnach przy ul. Wileńskiej 10 będą pełnić dyżury telefoniczne.

Małgorzata Stefanowicz konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych – nr telefonu: 577 501 009

Diana Wiżlańska – Sławińska psycholog – nr telefonu: 694 429 479

Ewa Szyc – konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych – nr telefonu: 691 539 047

Joanna Olszewska – konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych – nr telefonu: 668 935 993

Barbara Lutyńska – konsultacje prawne – nr telefonu: 606 874 365


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego