Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu konkursowego w poddziałaniu 3.1.1, Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja w ramach III Osi Priorytetowej KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

13 listopada 2020

Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego