Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja Burmistrza Miasta Sejny do mieszkańców.

4 marca 2021

INFORMACJA

            Miasto Sejny informuje, że w związku z przebudową i rozbudową Targowiska Miejskiego w Sejnach, przy ul. Wileńskiej, od dnia 4 marca 2021r nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Od tego dnia obowiązywała będzie tymczasowa zmiana organizacji ruchu. Prace budowlane wykonane będą metodą rozkopu w szalunkach.

Przewidywany termin zakończenia robót: 9 marca 2021 r.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego