Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o ponownym naborze na stanowisko asystenta rodziny

23 marca 2021

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach ogłasza ponowny nabór na asystenta rodziny. Umowa zlecenie w wymiarze do 6 godzin w tygodniu. Przewidywany okres obowiązywania umowy od 01.04.2021 r.- 31.12.2021 r. (realizacja przedmiotu zlecenia w zależności od potrzeby: w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, jak również w weekendy).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach, z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko Asystent Rodziny w terminie do dnia 31.03.2020 r. do godz. 9:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Więcej szczegółów w załączniku.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego