Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

BEZPŁATNY KURS SOCJOTERAPII W SEJNACH

12 kwietnia 2021

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z  treningiem motywacyjnym
w dniu 24 kwietnia 2021 r. g. 10.00  – Ośrodek Kultury w Sejnach.

Na spotkaniu zostanie przeprowadzony trening motywacyjny oraz zostaną poruszone sprawy organizacyjne dotyczące organizacji bezpłatnego Kursu Socjoterapii w Sejnach:

  • Kurs Bezpłatny
  • 170 godzin zegarowych zajęć,
  • Termin zajęć – V 2021 – XII 2021 (szczegółowy harmonogram zajęć ustalany z kursantami),
  • Zajęcia stacjonarne w Sejnach.

Po zakończeniu kursu będziesz przygotowany do: samodzielnego prowadzenia grup socjoterapeutycznych, zajęć psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych itd. dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka oraz wychowujących się w rodzinach problemowych.

Kurs jest skierowany do:

  • pracowników, wolontariuszy  jednostek wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w Sejnach,
  • pracowników MOPS Sejny, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach, PCPR, szkół m. Sejny i pozostałych specjalistów pracujących z dziećmi/rodziną w Sejnach;
  • członków, wolontariuszy organizacji  pozarządowych  wspierających dzieci lub rodziny na terenie Sejn;
  • nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych;
  • kuratorów sądu rodzinnego,
  • studentów, absolwentów pedagogiki i pokrewnych kierunków.

Wszelkie informacje pod numerem telefonu: 509 808 132, e-mail: art-uro@gazeta.pl


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego