Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia mpzp zachodniej części Miasta Sejny w rejonie ul. W. Polskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

14 kwietnia 2021

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Miasta Sejny w rejonie ul. Wojska Polskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego