Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

II postępowanie dot. „Sportowa Polska – unowocześnienie i wymiana nawierzchni na obiektach sportowych Miasta Sejny”.

6 maja 2021

Szczegóły pod linkiem:

http://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2021/ii-postepowanie-sportowa-polska—unowoczesnienie-i-wymiana-nawierzchni-na-obiektach-sportowych-miasta-sejny.html


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego