Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji.

18 maja 2021

Miasto Sejny zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot; „Roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj polegające na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji nieużytkowej na użytkową w istniejącym budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego 64 z opracowaniem dokumentacji”.

Szczegóły pod linkiem:

https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogoszenia_o_przetargach__rok_2021/postepowanie-roboty-budowlane-w-systemie-zaprojektuj-i-wybuduj-polegajace-na-przebudowie-wraz-ze-zmiana-sposobu-uzytkowania-kondygnacji-nieuzytkowej-na-uzytkowa-w-istniejacym-budynku-przedszkola-przy-szkole-podstawowej-im-mjr-henryka-dobrza.html


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego