Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Informacja Burmistrza Miasta Sejny o utworzeniu punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

21 maja 2021

Burmistrz Miasta Sejny informuje, że w Urzędzie Miasta Sejny utworzony został punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego