Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

6 lipca 2021

W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DEKLARACJE DO CEEB

  1. w formie elektronicznej, czyli przez Internet wypełniając prosty formularz on-line na stronie www.zone.gunb.gov.pl
  2. w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta w Sejnach

Przesłanie danych jest obowiązkowe

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny Więcej informacji na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego