Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Zgłoszenie interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko

6 lipca 2021

Burmistrz Miasta Sejny informuje, że na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska został umieszczony elektroniczny formularz umożliwiający każdemu obywatelowi zgłoszenie interwencji odnoszących się do zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko.

Przedmiotowy formularz jest dostępny po adresem https://www.gios.gov.pl./pl./zglos-interwecje-formularz


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego