Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

„Tajemniczy klient” w sejneńskich punktach sprzedaży napojów alkoholowych

2 września 2021

Celem zadania było ograniczenie naruszeń prawa w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieuprawnionym, w tym szczególnie dzieciom i młodzieży, a także zwiększenie ilości sprzedawców, którzy kontrolowaliby osoby wyglądające na nieletnie poprzez pokazanie dowodu tożsamości.

Dnia 14 lipca 2021r. przeszkolona 18-letnia dziewczyna  – wyglądający młodziej, bo na ok. 17 lat- udała się wraz z trenerem CDP – panem Michałem Mackusem do punktów sprzedaży i, podjęła próbę zakupu alkoholu (najczęściej piwa). Celem tego badania było sprawdzenie czy sprzedawca poprosi „Tajemniczego klienta” o dokument tożsamości, potwierdzając tym samym jego pełnoletność. W większości ze sprawdzonych punktów sprzedających napoje alkoholowe (19 na 27) podczas pierwszej próby zakupu alkoholu przez „Tajemniczego klienta, sprzedawcy nie wymagali dokumentu, który potwierdzał wiek nabywcy.

Bezpośrednio po próbie zakupu trener CDP przeprowadził w punktach sprzedaży szkolenie dotyczące konsekwencji sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, które podyktowane jest m.in. tym, że nawet za jednorazową sprzedaż nieletnim grożą wysokie kary – z utratą zezwolenia łącznie. Nikt nie ma wieku wypisanego na twarzy (rysunek 1). Dlatego chcemy chronić sprzedawców przed nieświadomym popełnianiem przestępstwa. Po szkoleniu, trener CDP wręczył certyfikat i materiały.  

W dniu 12 sierpnia 2021 odbył się drugi audyt sprawdzający przeprowadzony przez innego Tajemniczego Klienta, również 18 letniej dziewczyny. W tym przypadku  w większości punktów sprzedaży  ( 21 na 6 ) sprzedawcy pytali  o dowód osobisty, co daje zadawalający wynik  końcowy.

Raport w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego