Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Spotkanie z mieszkańcami Miasta Sejny dotyczące programu „Czyste Powietrze”

9 września 2021

Informacja dla mieszkańców Miasta Sejny w sprawie spotkania dotyczącego programu „Czyste Powietrze”.

Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego