Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Wyłożenie MPZP zachodniej części miasta Sejny

29 października 2021

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznego wglądu projekt MPZP zachodniej części miasta Sejny.

Szczegóły pod linkiem

https://bip.um.sejny.wrotapodlasia.pl/zagospodarowanie-przestrzenne-miasta-sejny/mpzp-zachodniej-czesci-miasta-w-rejonie-ul-wp.html


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego