Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

APEL DO MIESZKAŃCÓW I OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU SEJNEŃSKIEGO

15 listopada 2021

W związku z nasilającymi się próbami nielegalnego przekraczania polsko – białoruskiej granicy apelujemy do mieszkańców objętych strefą stanu wyjątkowego. Więcej informacji w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego