Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Miasto Sejny zakończyło procedurę wyłaniania Inwestora do przedsięwzięcia „Budowa zakładu produkcyjnego surowców farmaceutycznych w Sejnach”

17 grudnia 2021

Dnia 17.12.2021 r. o godzinie 13:00 w Warszawie podpisana została umowa inwestycyjna z Inwestorem MT-Pharma.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego