Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Harmonogram dyżurów specjalistów w Punkcie konsultacyjnym przy ul. Wileńskiej 10, prowadzonym przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach

14 stycznia 2022

Anna Skowina – specjalista psychoterapii uzależnień – konsultacje indywidualne oraz grupa wsparcia dla osób uzależnionych, motywowanie do podjęcia leczenia.

Diana Wiżlańska – Sławińska, psycholog – tel. 694 429 479 – indywidualne konsultacje psychologiczne.

Ewa Szyc, psychologtel. 691 539 047 – konsultacje indywidualne oraz grupa wsparcia dla osób współuzależnionych.

Barbara Lutyńska, prawnik – tel. 606 874 365 – bezpłatna pomoc prawna.

Grupa wsparcia AL-ANON.

Grupa wsparcia AA TUR.

Szczegółowy harmonogram spotkań w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego