Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Wspólne posiedzenie Komisji stałych rady miasta sejny

28 stycznia 2022

Zawiadamiam, że w dniu 9 lutego 2022 r. o godz. 1020 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Sejnach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych, Zdrowia, Sportu i Kultury i Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu i Ochrony Środowiska. Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego