Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sejny o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy Ośrodku Kultury w Sejnach przy ul. 1 Maja wraz z prognoza oddziaływania na środowisko.

2 lutego 2022

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sejny o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy Ośrodku Kultury w Sejnach przy ul. 1 Maja wraz z prognoza oddziaływania na środowisko.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego