Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Miasto Sejny współzałożycielem SIM KZN – Podlaskie Sp. z o.o.

14 czerwca 2022

Dnia 1 czerwca 2022 r. w siedzibie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) w Łapach, Miasto Sejny przystąpiło do podpisania aktu notarialnego powołującego do życia pierwszą na Podlasiu SIM. Miasto Sejny stało się jednym z współzałożycieli spółki SIM KZN wśród pozostałych 16 gmin. Oszacowano, iż plany inwestycyjne spółki uwzględniają co najmniej 800 lokali z przeznaczeniem mieszkalnym na terenie województwa Podlaskiego. Grunty w Mieście Sejny są obecnie przygotowywane do wniesienia aportem do spółki.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego