Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Transgraniczny Rynek Energetyczny zainaugurowany w Mieście Sejny.

14 czerwca 2022

Transgraniczny Rynek Energetyczny zainaugurowany w Mieście Sejny

Zieloną Deklarację Energetyczną – „porozumienie sejneńskie” w sprawie wspólnego zainicjowania procesu projektowania i budowy Transgranicznego Rynku Energetycznego oraz lokalnych Polsko-Litewskich Mostów Energetycznych podpisało kilkanaście samorządów i organizacji naukowych, eksperckich i społecznych przy okazji oficjalnego wydarzenia towarzyszącego 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11, które odbyło się w Sejnach 27 maja z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Mając świadomość szczególnego położenia terytorialnego naszych „małych ojczyzn” w szczególnym rejonie Europy – w pobliżu Przesmyku Suwalskiego, w trosce o bezpieczeństwo energetyczne naszych mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców nie chcemy biernie czekać, lecz na miarę naszych samorządowych możliwości aktywnie i ambitnie podejmować lokalne działania w dziedzinie energetyki. To pierwszy krok długofalowej drogi, ale jesteśmy przekonani, że wykorzystując lokalny potencjał i nasze zasoby, odważnie przełamując złożone uwarunkowania prawne, infrastrukturalne i ekonomiczne, będziemy wspólnie – krok po kroku – zwiększać bezpieczeństwo energetyczne naszych miast i gmin oraz całego Regionu Państw Krajów Nadbałtyckich, a także wzmacniać ich gospodarczy i ekologiczny rozwój – wskazuje burmistrz Sejn Arkadiusz Nowalski, inicjator Zielonej Deklaracji Energetycznej oraz prac nad budową Transgranicznego Rynku Energetycznego i lokalnych Polsko-Litewskich Mostów Energetycznych.

Inicjatywa została zainaugurowana podczas zorganizowanego w Sejnach wydarzenia pn. „Energią walutą kryzysu – nowa nadzieja na lepszą przyszłość… (Energy is the currency of the crisis – new hope for the better future…)”, które wpisało się merytorycznie w główne kierunki tegorocznego, zaplanowanego w Polsce, Światowego Forum Miejskiego, takie jak budowanie odporności miast, planowanie i zarządzanie miejskie oraz przyszłość gospodarki i finansów miejskich.  

Energia nie ma granic administracyjnych państw czy miast ani barier poszczególnych instytucji. Zielona transformacja klimatyczna i budowanie samowystarczalności energetycznej to wyzwanie tak kluczowe, że wymaga twórczej współpracy i aktywnego współdziałania nie tylko miast i gmin pomiędzy sobą, ale również tych samorządów z lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi i naukowymi, jak  również całym społeczeństwem – mieszkańcami. Wymaga też mądrej, konsekwentnej i ponad politycznej współpracy administracji i instytucji państwowych z jednostkami samorządu terytorialnego. Ostatnie wydarzenia na wschodniej granicy Polski jeszcze bardziej uwydatniły potrzebę aktywnych i odważnych działań w tym zakresie ze strony władz publicznych każdego szczebla, również w wymiarze międzynarodowym – podkreślił przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Bartosz Ziółkowski, członek Narodowej Rady Rozwoju – Rady
ds. Energii, Środowiska i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP.

Zaznaczył, że już sam fakt nadania tytułu oficjalnego lokalnego wydarzenia Światowego Forum Miejskiego to duże wyróżnienie Miasta Sejny i potwierdzenie, że ten lokalny samorząd wraz z partnerami, poprzez aktywne i ambitne kroki podejmuje najważniejsze światowe trendy i nowoczesne wyzwania miejskie.

To oficjalne wydarzenie towarzyszące 11. sesji Światowego Forum Miejskiego, które obok podpisania Zielonej Deklaracji Energetycznej – „porozumienia sejneńskiego”, składało się z trzech merytorycznych paneli dyskusyjnych: Miejskiego, Spółdzielczego i Obywatelskiego, miało ukazać kluczową rolę miast i miejskich społeczności w lokalnej transformacji energetycznej i lokalnym bezpieczeństwie energetycznym. Celem programowym wydarzenia było również podkreślenie znaczenia lokalnej energetyki w odbudowie społeczno-gospodarczej po pandemii i nowoczesnej szeroko pojętej rewitalizacji miast.

Wśród gości Miasta Sejny oraz pierwszych partnerów podpisujących deklarację wspólnych działań na rzecz projektowania i budowy Transgranicznego Rynku Energetycznego oraz lokalnych Polsko-Litewskich Mostów Energetycznych znalazły się m.in. samorządy powiatu sejneńskiego, litewskie miasto Kalwaria, Politechnika Białostocka, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Energia Miast, Fundacja Wiedza Nauka Przyszłość, Zielony Instytut i CoopTech Hub.

W wydarzeniu – obok sygnatariuszy porozumienia i przedstawiciela Kancelarii Prezydenta RP Bartosza Ziółkowskiego – uczestniczyli również m.in. Filip Skawiński z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Genadijus Mackelis – Konsul w Konsulacie Republiki Litewskiej w Sejnach, Urszula Grebieniow – reprezentant Ambasady RP w Wilnie oraz współtwórca i prowadzący wydarzenie Mateusz Nycek – ekspert miast przyszłości Polskiego Funduszu Rozwoju i Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej oraz członek ogólnopolskiej Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast Związku Miast Polskich. Ze strony Urzędu Miasta Sejny wydarzenie i cały projekt koordynuje Dominika Sidor – Kierownik Referatu Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego.

Nasze „porozumienie sejneńskie” to pierwszy krok i propozycja m.in. do całego Związku Miast Bałtyckich. Zielona Deklaracja Energetyczna pozostaje otwarta dla innych samorządów i partnerów zarówno z Polski jak i Litwy, po to, by razem budować miasta i gminy z energią, z własną energią, z zieloną energią… – podkreśla Arkadiusz Nowalski, burmistrz Miasta Sejny.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego