Slide2

AKTUALNOŚCI

Slide2

AKTUALNOŚCI

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sejnach

15 czerwca 2022

BURMISTRZ MIASTA SEJNY OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sejnach, ul. Wojska Polskiego 64, 16-500 Sejny. Szczegóły w załączeniu.


JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE SEJNY >>>>>>
Interreg Adaptacja strony internetowej Urzędu Miasta Sejny wykonana została w ramach projektu nr LT-PL-2S-193 pn. „Miasta Pogranicza – Marijampol i Sejny: podróż przez historię do dziś” („Towns of Borderland – Marijampolė and Sejny: Journey through history until today”) realizowanego w partnerstwie z Instytucją Publiczną „Sveikatinguno idėjos” Mariampol (Litwa), w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego